Historie a současnost Klubu českých turistů ve Frýdlantě nad Ostravicí

Klub českých turistů byl založen na Valné hromadě v Praze 11. června 1888. Prvním předsedou byl zvolen známý vlastenec, cestovatel a milovník přírody - Vojta Náprstek. Ve Frýdlantě nad Ostravicí zakládá pobočku Jednoty v roce 1896 MUDr. Alois Polívka.V roce 1920 pobočka Jednoty zaniká a tvoří se Klub československých turistů. Zasloužili se o to především Adolf Podroužek a Josef Adamec. Cílem klubu se mělo stát šíření turistiky, lyžařství, táboření, pořádání výletů a zájezdů, značení turistických cest, zřizování nocleháren. Nejbližší hora Ondřejník se stala vhodným místem pro výlety i lyžování. V letech 1906-1907 za 30.000 rakouských korun postavena Klubem českých turistů Moravské Ostravy útulna a slavnostně otevřena 30. května 1907. V roce 1930 byla rozšířena. Brzy následovala stavba chaty Solárka. Po požáru v roce 2003 bohužel již neexistuje.

V 50. letech byla turistika Ve Frýdlantě n.O. začleněna do TJ Spartak, která byla později přičleněna k podniku Ostroj Frýdlant n. O., u kterého pod současným názvem TJ Ferrum Frýdlant n.O. zůstala dodnes.
Koncem 50. a v průběhu 60. a 70. let nebylo členů ještě příliš mnoho, přesto se organizovalo poměrně dost akcí hlavně výletů a zájezdů do zahraničních hor mnohdy s vysokohorskou turistikou.

Za jednu z největších a nejvýznamnějších akcí frýdlantského KČT lze pokládat Frýdlantské jarní a podzimní pochody Beskydami. Vznikly v roce 1966 na popud Václava Šmíry a Ivo Karase. Jarní pochody trvaly do roku 1990. Podzimní pochody byly v roce 1989 rozšířeny o cyklotrasy. Od roku 1992 byly pěší trasy podzimních pochodů 11, 27, 50, 68, 88 a 100km, cyklotrasy 40 a 70km, v roce 1994 byla přidána trasa pro horská kola v délce 32km. Počet zájemců stoupal až do roku 1981, pak již nastal prudký pokles počtu účastníků, že mnohdy bylo více organizátorů než pochodujících. Tak jarní i podzimní pochody bohužel skončily, neboť se staly neúnosné.

Další významnou akcí frýdlantského KČT jsou „Zimní výstupy na Ondřejník“ konané každoročně první lednovou sobotu. Předchůdcem této akce byly novoroční výstupy 1. ledna na Lysou horu, Praděd a Radhošť. Odbor se rovněž podílel na akci Severomoravské vrcholy a to kontrolami na dvou z celkem 16ti vrcholů (8 v Beskydech a 8 v Jeseníkách) v celkem třech cyklech.

Nejoblíbenější byly a jsou 2-3denní, ale i jednodenní zájezdy. Tak se už od konce 50.let s oblibou jezdí na Malou nebo Velkou Fatru, Roháče, Vysoké či Nízké Tatry, Slovenské Rudohoří apod. Od 90. let je každoročně pořádána letní turistická dovolená v českých horách.

Kromě pěších akcí se náš odbor KČT zabývá také lyžařskou turistikou a cykloturistikou, je snaha obnovit i vodní turistiku., která měla tradici. Pravidelně se koná v únoru „Memoriál L.Krkošky a J.Mrkvy“ a 2-denní lyžařský zájezd do Jeseníků.
Cykloturistika se začala rozšiřovat ve frýdlantském turistickém odboru ve větším rozsahu koncem 80. a začátkem 90.let. Mimo jiné akce se v posledních letech stala tradiční dovolená na kole pořádaná počátkem letních prázdnin a výlety na kole 1. května, které vede ing. Pavlína Mrkvová


TOM 1310

Součástí turistického odboru KČT TJ Ferrum Frýdlant je turistický oddíl mládeže TOM 1310. Vznikl z turistického kroužku, který byl založen profesorkou Marií Bařinovou ve Svazu mládeže na gymnáziu ve Frýdlantě n. O. v roce 1960. Pod odbor turistiky tělovýchovné jednoty patří od roku 1971 a jako TOM získal číslo 1310.
Otvírání ondřejnických studánek – tato akce pro veřejnost opět pořádaná TOM 1310 vznikla v roce 2000 v polovině dubna a je určena především pro rodiny s menšími dětmi.Mimo to pořádají TOM Divočáci letní tábory, kterých se zúčastňuje pravidelně okolo 20 frýdlantských dětí.
Turistické závody mládeže – TZ na různých místech republiky jsou velmi významnou částí turistické činnosti TOM. Konají se v rámci jednotlivých kategorií od nejmladšího žactva přes dorostence až po mladé ženy a muže od nejnižšího stupně – oblastních kol, přes krajská kola, republiková kola až po Český pohár, Mistrovství ČR a Mezinárodní mistrovství .
Noční výplaz na Lysou horu je akce pro veřejnost pořádaná oddílem TOM 1310 každoročně koncem června již od roku 1973. Vystupovat na Lysou lze různými cestami, od 1.00 do 5.00hod v noci bývá otevřena restaurace a účastníci po zaplacení cílovného obdrží občerstvení (čaj, polévku) a diplom.