Pozvánka

Zveme na členskou schůzi spolku, která se bude konat v pátek 24. 5. v 18:00 v klubovně. 

 

Program:

1: Hodnocení uplynulých akcí

2: Informace o nadcházejících akcích

3: Různé

 

Zve Rada spolku Turistika Frýdlant n. O.