Pozvánka na výroční členskou schůzi

Pozvánka

Zveme na výroční členskou schůzi našeho Spolku Turistika Frýdlant n. O. Schůze se bude konat v klubovně Hasičské zbrojnice ve Frýdlantě n. O. dne 13. ledna 2024, prezentace od 15:00, začátek schůze od 15:30.

Program:

  1. Volba návrhové a mandátové komise
  2. Zpráva o činnosti spolku za rok 2023
  3. Plán činnosti a výhled na rok 2024
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2023
  5. Výhled hospodaření na rok 2024
  6. Diskuse
  7. Usnesení
  8. Volná zábava s občerstvením

Příspěvky na rok 2024 se budou vybírat při prezentaci, přijímání nových členů

 

Dítě 0-18 let

Junior (18 - 25 let)

Dospělý (26-61 let)

Senior (61 let a víc), ZTP

Spolek

 

300 Kč

400 Kč

300 Kč

KČT

Základní

120 Kč (50 Kč ústředí + 70 Kč oblast

170 Kč (100 Kč ústředí + 70 Kč oblast

300 Kč (200 Kč ústředí + 100 Kč oblast)

170,- (100,- ústředí + 70,- oblast

Časopis Turista

 

540 Kč do 15.1.2024

620 Kč po 15.1.2024

Dobrovolné navýšení = Turista srdcař 200 až 5000 Kč

Na schůzi bude zajištěno pohoštění formou bufetu (studená kuchyně), čepované pivo, víno , na které budeme vybírat od každého 250,- Kč.

Součásti volné zábavy bude tombola. Doneste každý drobný dárek.

Samozřejmě jsou zváni rodinní příslušníci, kamarádi,..

 

Prosím o potvrzení Vaší účastí, popřípadě účastí Vašeho doprovodu, abychom mohli zajistit dostatečné množství občerstvení  na e-mailovou adresu pavlina.mrkvova@seznam.cz v termínu nejpozději do 3.1.2023.

Zve Rada spolku Turistika Frýdlant n. O., z. s.