Pozvánka na členskou schůzi

V pátek 28. 4. 2023 se koná členská schůze, začátek v 18:00 v klubovně. Účast členů žádoucí.

Program:

1. Hodnocení uplynulých akcí

2. Informace o nadcházejících akcích

3. Různé, diskuse

Zve rada spolku