Pozvánka na členskou schůzi

Zveme na pravidelnou členskou schůzi, konané v pátek 31. 3. tentokrát od 17:00 hodin v naší klubovně. Rádi bychom udělali po dlouhé době posezení s promítáním fotek z akcí v minulém roce a ochutnávkou vlastnoručně vyrobených pomazánek. Pomazánky vezměte s sebou pouze v přiměřeném množství na ochutnávku. Možná výměna receptů  .

Program:

Zpráva o činnosti Rady

Hodnocení minulých akcí

Informace o budoucích akcích a vybírání vkladů na zájezdy

Brigáda na úklid klubovny a jejím okolí (13. 4. odpoledne)

Diskuse

Promítání fotek

 

Zve Rada Spolku Turistika Frýdlant n. O.