Pozvánka na členskou schůzi

Zveme naše členy na členskou schůzi, která se uskuteční v pátek 4. 11. 2022 v 18:00 v klubovně. Program obvyklý, hodnocení uplynulých akcí, informace o budoucích akcích.

Zve rada spolku Turistika Frýdlant n. O.