Zatopené lomy Opavska a Krnovska (20. - 21. 6. 2009)