Veľká Fatra (23. - 24. 9. 2006)

Sobota: Harmanec - Japeň - Malá Krížna - Krížna - chata Králova Studňa
Neděle: Chata Králova Studňa - Košarisko - dolina Kostolec - Rožkova dolina - Drieňok - dolina Do Lúčok - Diviaky nebo Háj