Zpráva o činnosti za rok 2006Zprávu pro výroční schůzi OKČT připravil Vilém Židek.
Zpráva o činnosti odboru KČT při TJ Ferrum Frýdlant n. O. - rok 2006


Vážení turisté, milí hosté, přátelé !

Na začátku bych při této příležitosti vám chtěl všem popřát vše nejlepší, pevné zdraví, pohodu a co nejhezčí turistické zážitky v roce 2007.

Sešli jsme se zde už tradičně po uplynulém roce, abychom společně zhodnotili naši činnost v minulém turistickém roce a abychom si pověděli, co dál budeme dělat v novém roce 2007. V novém plánu jsou opět výlety a zájezdy na místa, která jsme ještě třeba mnozí nenavštívili, stejně jako akce tradiční, které se s úspěchem opakují nebo na sebe navazují.

V našem odboru připravovalo vloni turistické akce celkem 15 cvičitelů a vedoucích, stejně tomu je tak i letos. V letošním roce si 3 cvičitelé zvýšili kvalifikaci pro vedení cykloakcí. Podařilo se nám už popáté uspořádat týdenní dovolenou na kolech, v čemž hodláme opět pokračovat. Díky našemu TOM pod vedením M. Bařinové a ochotných našich členů se nám podařilo uspořádat již 7. ročník akce „Otvírání Ondřejnických studánek“ a 33. ročník „Nočního výplazu na Lysou horu“, který byl zařazen mezi významné akce KČT a byl začleněn rovněž do městské akce Frýdlantské sportovní hry.

Úspěch mají rovněž Zimní výstupy na Ondřejník, kde vloni přišlo 750 lidí za pěkného počasíA nyní k hodnocení akcí v uplynulém a tomto roce.

Akce pro veřejnost:

7. 1.   Zimní výstupy 2006
30. ročník - na Ondřejník vystoupilo z různých míst 750 lidí. Akce proběhla za pěkného počasí v pohodě, i když mnoho sněhu nebylo. Vedl S. Dorda


22. 4.   Otvírání studánek na Ondřejníku
Za pěkného počasí přišlo cca 170 dospělých a 272 dětí, start byl u restaurace „V parku“, vedla M. Bařinová, pomáhalo 20 členů a 17 členů TOM.
Letos se bude konat již 8. ročník


23.-24. 6.   Noční výplaz na Lysou horu
33. ročník, zúčastnilo se více než 330 lidí, vedla M. Bařinová, vypomáhali 3 členové KČT, kteří vydávaly odznaky a diplomy. V noci bylo bohužel zataženo, východ Slunce nebyl příliš ideální, ale přesto tam bylo dobře.Lyžařská turistika:


26.-29. 1.   4. mezinárodní zimní sraz turistů v Dolném Kubíně
Zúčastnilo se 12 členů TOM. Ubytování bylo ve škole v Dolném Kubíně s polopenzí. Na běžkách se absolvovaly trasy na Kubínské holi a v okolí Dolného Kubína, uskutečněn byl rovněž výstup na Velký Choč.


5. 2.   Vzpomínka na naše kamarády 14. ročník
Kolem Ondřejníku a Skalky na běžkách. Po výborné stopě projelo celkem 42 účastníků, z toho ale jen 10 na běžkách.Vedl Zdeněk Pavlica


12.-18. 2.   Přejezd Jizerských hor (IV. běh)
Akce pořádaná KČT Tanvald se zúčastnilo 5 našich členů, kde každý najezdil asi 200 km, někteří i více. Sněhové podmínky byly skvělé, atmosféra na Staré Pile tradičně výborná.


11.-12. 3.   Přejezd Jeseníků
Autobusový zájezd. Celkem se najelo asi 40 km, podmínky byly velmi dobré, výborný sníh a počasí. Zúčastnilo se 44 lidí, ale většina nečlenů. Ubytování bylo na chatě Kazmarka s polopenzí. Celkově hodnoceno jako zdařilá pohodová akce
Organizovali Pavel Eliáš a Eduard Boháč.


4. 3.   Moravskoslovenským pomezím
Zúčastnili se 4 členové, asi odradilo deštivé počasí v nižších polohách. Na hřebenu však bylo hezky a dobré sněhové podmínky. Trasa byla z Bumbálky na Konečnou, kde jsme navštívili chatu Mrkvových. Dva pokračovali přes Bílý Kříž na Visalaje. Upravená stopa z Bílé přes Bobek až na Gruň
Vedl E. Boháč a V. ŽidekPěší turistika:


25. 3.   Za prvními sněženkami - přes proměnlivé a chladné počasí se zúčastnilo 21 turistů. Trasu z Frýdlantu přes Metylovickou hůrku, Hodoňovice, Pržno, Janovice do Bašky absolvovalo 17 členů, 4 ukočili v Pržně
Vedl Vilém Židek


2. 4.   TZ TOM na Bystřance
Cvičný závod za účelem procvičení znalostí před TZ III. stupně na Ostravici. Zúčastnilo se 20 tomíků, v sobotu pomohlo 10 rozhodčích z našeho odboru, 6 dalších dospělých pomohlo se stravou a topením. Zúčastnil se také nový oddíl „Lysáci“ z Malenovic.


8. 4.   TZ TOM na Ostravici
Závodilo celkem 112 hlídek různých věkových kategorií z 16 oddílů.Organizaci zajišťovalo celkem 40 pořadatelů z našeho OKČT, rodičů soutěžících dětí, studentů gymnázia. Centrem závodu byla základní škola na Ostravici, trasy závodu v jejím okolí.          


13. 5.   Velká Rača
Autobusový zájezd, zúčastnilo se 45 lidí, z toho 4 nečlenové. Bylo pěkné počasí. Vedl P. Kaňák a E. Boháč 


20. 5.   Přes Godulu na Prašivou
Trasu 19 km absolvovalo 17 účastníků za pěkného počasí. Pohodová akce, která se všem líbila.
Vedl J. Kurděják


3. 6.   Orientační den
Počasí bylo hezké, účast byla 22 lidí, z toho ale jen 5 členů, trasa byla připravena velmi dobře v okolí Kacabaje v Hostašovicích. Vedl Josef Kroča


10.-11.6.   Bílé Karpaty
Autobusový zájezd. Trasy v okolí Vršateckého bradla absolvovalo celkem 43 účastníků. Počasí se vydařilo, ubytování bylo v hotelu Termál v Belúšských Slatinách, zajištěna byla pro zájemce večeře a snídaně.
Vedli R. Hudec a V. Židek


17. 6.   Okolo Lidečka
Počasí přálo, akce se zúčastnilo 22 lidí, vedl T. Pavlásek 


20. 7.-29. 7.   Letní dovolená v Orlických horách (17. ročník)
Akce opět tradičně zdařilá, příjemné ubytování včetně polopenze. Různorodé trasy včetně návštěvy památek, na závěr společenský večer. Zúčastnilo se 40 lidí, z toho 13 nachodilo přes 100 km, 13 90-100 km, ostatní do 90 km.Vedli S. Dorda a I. Adamec.


2.- 3. 9.   Vysoké Tatry
Autobusový zájezd. Akce byla náročnější, v sobotu vedla túra od Tří studniček na Kriváň, dále přes Malý Kriváň, Daxnerovo sedlo, Jamské pleso na Štrbské pleso. V neděli se šlo přes Popradské pleso na Rysy a ypět na Štrbské pleso. Ubytování bylo výborné v Mengusovcích. Celkem se zúčastnilo 44 lidí. Slušné počasí, ale ve vrcholových partiích byla mlha. S akcí byli všichni spokojeni.
Vedli Petr Kaňák a Eduard Boháč.


6.-10. 9.   EURORANDO v Českých Budějovicích
Zúčastnil se oddíl TOM v počtu 13 autobusem spolu s ostravským TOM. Ubytování bylo v kempu Křivonoska u Hluboké nad Vltavou.
Vedla M. Bařinová


9. 9.   Za skalními útvary Valašska
Zúčastnilo se 14 lidí, z toho 12 členů. Pěkně připravená 23 km trasa vedla zajímavými úseky se skalními útvary. Pěkné počasí, akce byla zpestřena sběrem hub.
Vedl J. Kurděják


23. 9.   Krajský sraz turistů v Bohumíně
Zúčastnili pouze 3 naši členové. Připraveny byly trasy 20 a 40 km pěší a cyklo. Celkem tam bylo asi 300 turistů


23.-24. 9.   Velká Fatra
Již 5. ročník, trasa vedla méně známými místy - v sobotu z Dolného Harmance přes Predný a Zadný Japeň na Križnou a na Královou Studni, kde bylo ubytování, v neděli se pokračovalo přes Smrekov, ústí Rakytovských dolin na Drieňok a do Turčianských Teplic. Celkem se ušlo 50 km. Počasí nádherné, daleké výhledy. Zúčastnilo se 18 lidí, z toho 15 členů. Vedli R. Hudec a V. Židek    


28. 9.   Oslava 70 let chaty na Kotaři
Zúčastnilo se 5 tomíků a dva členové


7. 10.   Oslava 15 let ATOM
Cesty parním vlakem do Valašského Meziříčí se zúčastnilo 24 tomíků pod vedením M. Bařinové


14. 10.   Valašskem
Pěší trasu 27 km dlouhou absolvovalo 18 turistů, y toho polovina našich členů. Vedl Tomáš Pavlásek


21. 10.   Hrčava
Už XIII. ročník autobusového zájezdu do nejvýchodnější části republiky. Trasa vedla ze Stříteže na Kozubovou a do Bocanovic. Autobusem se jelo pak na Hrčavu, kde bylo posezení s muzikou. Celkem se zúčastnilo 42 členů.
Vedl Ivo Adamec.


28. 10.   Výstup na Smrk
Již tradiční akce výstupu z Ostravice na vrchol Smrku a dolů na Horní Čeladnou na daňčí guláš v hospodě U daňků. Počasí bylo nádherné, daleké výhledy. Celkem se zúčastnilo 27 našich členů. Organizoval Vojtěch Tkáč.


4. 11.   Neznámo
Tentokrát po málo známých cestách kolem Lysé hory. Trasa vedla z Krásné Husince přes Tanečnici, Ivančenu, úbočím Zimného na Visalaje (19 km).. Celkem se zúčastnilo 11 členů. Počasí bylo chladné, ve vyšších polohách bylo až 30 cm sněhu.
Vedl Vilém Židek


26.12.   Štěpánská vycházka na Smrk
Trasa vedla z Ostravice do sedla Smrku a pak přes Horní Čeladnou na Novou Dědinu. Zúčastnilo se 35 lidí. Pěkné počasí, sněhu málo, ale pohoda. Vedla P. Mrkvová.


7. 1.   Zimní výstupy 2006 - 30. ročník
Na Ondřejník vystoupilo z různých míst       lidí. Akce proběhla v pohodě, přesto, že bylo neobvykle hodně sněhu. Vedl S. Dorda.Cykloturistika:


1. 5.   Na kole Kysuckými Beskydami
Autobusový zájezd s koly. Vhledem ke špatnému počasí byla akce přeložena na 25. června, kdy bylo krásně. Trasa byla asi 50 km. Organizovala Pavlína Mrkvová za pomoci Jiřího Tlapáka a Karla Polacha.


1. 7.-8. 7.   Cyklodovolená v Železných horách
Autobusový zájezd - zúčastnilo se 40 lidí, z toho 6 vlastními auty. Ubytování bylo zajištěno na včelařské škole v Nasavrkách. Trasy krásnou krajinou byly dlouhé 40-70 km s bohatými možnostmi koupání. Každý nakonec dostal diplom. Akce byla velmi dobře připravena. Vedli Pavlína Mrkvová a Karel Polách, aktivně pomáhali účastníci zájezdu.


12. 8.   Na kole kolem přivaděče Žermanické přehrady
Zúčastnilo se 12 cyklistů, trasa byla dlouhá 58 km, dnes ji už nelze opakovat pro stavbu automobilky Hyundai v Nošovicích
Vedl J. Tlapák


16. 9.   Na kole k Pohankovému mlýnu
Trasu 49 km ujelo 12 účastníků. Byl navštíven památník bratří Strnadelů v Trojanovicích a Pohankový mlýn, kde majitel vyprávěl účastníkům o historii mlýna.
Vedl J. TlapákDalší akce29. 4.   Brigáda v klubovně a úklid kolem ní - přišlo 9 členů


18. 9.   Mezinárodní varhanní festival
V Olomouci - tradiční návštěvy varhanního koncertu v chrámu Sv. Mořice v Olomouci se zúčastnilo 41 lidí, většinou nečlenů. Vedl Ivo Adamec.


7. 10.   Setkání po dovolené
Posezení v klubovně s občerstvením a promítáním videa a diapozitivů. Přítomno bylo 35 účastníků letní dovolené. Organizovali S. Dorda a I. Adamec


31. 12.   Silvestr 2005
Zahájen vycházkou z Ostravice k hospodě u Zbuja, k Veličkům a přes Malenovice zpět do Frýdlantu. Přivítání Nového roku bylo v klubovně za účasti 35 lidíČlenská základna:

V našem odboru je v současné době:

pracující          116
senioři             36
mládež            70
 
Výbor pracoval v tomto složení:

Ing. Židek Vilém        předseda
Ing. Ivo Adamec        místopředseda
Ing. Trčková Eva        tajemník
Eva Adamcová           hospodář
Jiří Kurděják               metodik
Eduard Boháč            správce klubovny
Marie Bařinová           vedoucí TOM 1310
Tlapák Jiří                   člen
Zdenka Mrkvová        člen